Skip to content
Cart
0 items
Language / Currency Sidebar

Language

Currency

Πολιτική Εγγύησης

Η Cocochairs εγγυάται ότι τα προϊόντα που πωλούνται από την Cocochairs δεν θα έχουν ελαττώματα στο υλικό, την κατασκευή και τη λειτουργία υπό Κανονική χρήση κατά την περίοδο εγγύησης που περιγράφεται στους Όρους Εγγύησης από την αρχική ημερομηνία αγοράς. "Κανονική χρήση" σημαίνει αυστηρά σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

Εάν κάποιο από τα εγγυημένα Προϊόντα διαπιστωθεί από την Cocochairs ότι είναι ελαττωματικό στην κανονική οικιακή χρήση, αυτά τα προϊόντα θα αντικατασταθούν, θα επισκευαστούν ή θα προσαρμοστούν κατά την επιλογή των cocochairs με κόστος των cocochairs, εξαιρουμένου του φορτίου που αφορά η επιστροφή και η αντικατάσταση. Τα μέρη συμφωνούν ρητώς ότι η μοναδική και αποκλειστική αποζημίωση του Αρχικού Αγοραστή κατά της Cocochairs θα είναι η επισκευή, η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων ελαττωματικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο παρόν. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει εργατικά ή άλλα έξοδα ή έξοδα για την αφαίρεση ή την εγκατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού, επισκευασμένου ή αντικατεστημένου προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Cocochairs δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τυχόν απώλεια ή/και ζημιά λόγω:

  • Κακή χρήση ή ασυνήθιστη χρήση

  • Λανθασμένος χειρισμός

  • Ατύχημα

  • Παραμέληση

  • Πράξεις του Θεού. Συσχετίζονται με γεγονότα εκτός του ανθρώπινου ελέγχου, όπως ξαφνικές πλημμύρες, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές.

  • Λανθασμένη εγκατάσταση

  • Ακατάλληλη συντήρηση και φροντίδα. Χρησιμοποιώντας λειαντικά καθαριστικά όπως σκόνες, λευκαντικό, αμμωνία, οινόπνευμα ή χλώριο, ή χαλύβδινο μαλλί ή συρμάτινες βούρτσες, καθώς αυτά θα καταστρέψουν και θα φθείρουν το φινίρισμα. Η σημαντική έκθεση του προϊόντος σε χημικές ουσίες, σκληρά καθαριστικά και σκληρό εξωτερικό περιβάλλον θα ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις για φινιρίσματα και υλικά.

  • Τροποποίηση (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, χρήσης μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων) ή προσαρμογής ή επισκευής. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο όταν όλα τα εξαρτήματα έχουν παρασχεθεί από την Cocochairs. Η αντικατάσταση προϊόντος ή/και εξαρτημάτων άλλου κατασκευαστή θα ακυρώσει εντελώς την εγγύηση.

  • Φυσιολογική φθορά από καθημερινή χρήση. Για παράδειγμα, η μείωση της στιλπνότητας, το γρατσούνισμα, η χρώση και η αλκαλική χάραξη των φινιρισμάτων με την πάροδο του χρόνου, λόγω χρήσης, πρακτικών καθαρισμού ή νερού ή ατμοσφαιρικών συνθηκών, δεν είναι κατασκευαστικά ελαττώματα, αλλά είναι ενδεικτικά φυσιολογικής φθοράς.

Αυτή η εγγύηση επεκτείνεται στον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται είτε σε κληρονόμους είτε σε μεταγενέστερους ιδιοκτήτες είτε με άλλο τρόπο. Καμία επιβεβαίωση των Cocochairs, με λόγια ή πράξεις, εκτός από όσα ορίζονται στο παρόν, δεν αποτελεί εγγύηση.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε αξίωση εγγύησης, επικοινωνήστε με την Cocochairs στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση support@Cocochairs.com. Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την αξίωσή σας, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου της αρχικής επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, επιβεβαιώστε τον αριθμό και την ποσότητα των ελαττωματικών αντικειμένων, μια πλήρη περιγραφή του προβλήματος, παρέχετε φωτογραφίες ή αποδεικτικά βίντεο που δείχνουν ξεκάθαρα πρόβλημα.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ Κοκοκέτες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΠΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΑ ING, ΓΕΝΙΚΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ/Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Ειδοποίηση επιστροφής στο απόθεμα
this is just a warning
Shopping Cart
0 items